Üdvözöljük Galánta város hivatalos honlapján. Ma szerda, 22. november 2017, Elvíra ünnepel.

Patria – Domov Dôchodcov Galanta

-

Patria – Domov Dôchodcov Galanta

Starostlivosť poskytovaná dôchodcom - bývanie, stravovanie, zaopatrenie, zabezpečenie liekov, zdravotníckych potrieb a kultúrno záujmová činnosť.

Adresa:
Švermova 1457/16,
924 01 Galanta

Telefón:
+421/31/782 21 07
+421/31/782 21 17

Úvod

Patria – Domov dôchodcov Galanta bol odovzdaný do prevádzky v roku 1986 ako účelová budova pre dôchodcov s kapacitou 150 lôžok. Odovzdaním zariadenia sa vo veľkej miere pomohlo dôchodcom miest a obcí, ale aj k rozvoju služieb mesta Galanta.

Zariadenie sa nachádza na relatívne novom sídlisku Sever, blízko zdravotného zariadenia a základnej školy

Exteriér budovy je doplnený zeleňou, ihličnatými stromami a lavičkami.

Sociálne služby – starostlivosť dôchodcom poskytuje 54 zamestnancov, z toho 22 zamestnancov v nepretržitej prevádzke. Starostlivosť o dôchodcov zahŕňa: bývanie, stravovanie, zaopatrenie, zabezpečenie zdravotnej starostlivosti a ďalšie služby podľa potrieb a záujmov dôchodcov v zariadení.

Zariadenie sa za posledné roky zameralo na pluralitu služieb, zdroje a zveľaďovanie majetku a jeho správne využitie v prospech dôchodcov. Tento zámer sa postupne napĺňa a to zriadením útulku pre občanov bez prístrešia, poskytovanie úkonov opatrovateľskej služby v domácnosti občanov a pre dôchodcov zdravotne ťažko postihnutým bezbariérové bývanie v zariadení.

Domov dôchodcov so zameraním vytvára jednu veľkú náhradnú rodinu pre ľudí, ktorí nemôžu bez cudzej pomoci prežiť dôstojne starobu, vytvára podmienky pre vznik nových priateľstiev, vzťahov, ale aj spoločenský život.

Slovami básnika Váleka:
"Domov sú ruky , na ktorých smieš plakať, môžu pritúliť, chrániť a zohriať."

Starostlivosť poskytovaná dôchodcom v zariadení

Rozsah starostlivosti poskytovaná dôchodcom v zariadení podľa zákona o sociálnej pomoci zahŕňa:
a) bývanie, podľa výberu dôchodcov v jedno- a dvojlôžkovej obytnej jednotke s príslušenstvom, rozloha obytnej jednotky je od 23 do 32 m2, zariadený základným bytovým zariadením.
b) stravovanie, podľa diét dôchodcu zabezpečené obsluhou v jedálni, prípadne v obytnej jednotke a na lôžku.
c) zaopatrenie, upratovanie, pranie, žehlenie, úkony nahradzujúce samoobsluhu, zabezpečenie zdravotnej starostlivosti, rehabilitácia.
d) iné služby: úschova cenných vecí, kadernícke, holičské služby, pedikúra, poradenstvo, zabezpečenie liekov, zdravotníckych potrieb a kultúrno záujmová činnosť.

Dôchodca za poskytnutú starostlivosť v zariadení platí úhradu zo svojho príjmu a majetku podľa výšky stanovenej Všeobecne záväzným nariadením mesta Galanta.

Súčasťou poskytovania nevyhnutnej starostlivosti dôchodcom je spoločenský život. Zariadenie rešpektuje rozhodnutie dôchodcu zachovať a udržať si štýl života, organizovať si spoločenský život podľa pôvodných aktivít s prihliadnutím na fyzické a psychické možnosti dôchodcu.

Pre dôchodcov menej sebestačných a nesebestačných zamestnanci poskytujú obslužné úkony ponúkajú vhodné využitie voľného času so zameraním sa na pôvodné záľuby – hobby dôchodcu.

Medzi obľúbené spoločenské akcie, záujmy dôchodcov patria ľudové tradície ako npr. príprava veľkonočných sviatkov, vianočných sviatkov, ale aj tanečné zábavy, športovo-zábavné hry, posedenia, besedy a zájazdy v rámci Slovenska.

Pri organizovaní kultúrno-spoločenského života dôchodcov má zariadenie dobrú spoluprácu s okolitými organizáciami, inštitúciami ako napr. Mestské kultúrne stredisko v Galante, Matica Slovenská, Csemadok, Galantská knižnica, základné školy, ktoré sa ochotne zapájajú do akcií uskutočnené na spestrenie života dôchodcov v zariadení.